ד"ר אליעזר יריב

 כ"ט אייר תשע"א 02 יוני 2011

לכבוד: ד"ר בועז רפפורט
מאת: המכללה האקדמית לחינוך גורדון
מכובדי,
אני מבקש לשוב ולהודות לך על שתי ההרצאות המאלפות שנתת במכללת גורדון.
בנוסף לתלמידי הקורס שלי פתחתי את המפגשים לקבל הסטודנטים והמרצים במכללה וההדים היו חיוביים מאוד.
המשתתפים נתרמו מההצגה הבהירה והממוקדת, מהדוגמאות אודות המקרים בהם אתה מטפל וכמובן,
מההמלצות הרבות ששזרת במהלך הצגת הדברים.
אני מסכים איתך שחיוני להביא לידיעת כל הסטודנטים והסטודנטיות שלנו,
שיהיו בקרוב מורים וגננות את התכנים עליהם שוחחת.
אשמח להזמין אותך שנית להרצות בקורס הפרעות קשב שאקיים בשנה הבאה.
בתודה,
ד"ר אליעזר יריב
פסיכולוג חינוכי בכיר