מהי בדיקת BRC?

 Brain Resource Cognition: התוכנה מתבססת על מבחנים נוירו- פסיכולוגים מוכרים וידועים וכוללת 14 מבחנים שבודקים קשב. משך הבדיקה 70 דקות, היא מתנהלת בשפה העברית (או אנגלית ע"פ הצורך) ובודקת מוטוריקה, קשב שמיעתי וחזותי, קשב מתמשך, יכולת דיכוי מסיחים, יכולת העברת קשב ממשימה למשימה, זיכרון, ארגון ותכנון, שפה ותפקודים ניהוליים. התוכנה כוללת גם מבחנים שמיעתיים וניתן לאתר באמצעותה קשיים הן בתפישה השמיעתית והן בתפישה החזותית.